Den 18 december föreslår kommunfullmäktige i Luleå att Anders Sundström går in som ordförande i Luleå kommunföretag AB. Nuvarande ordförande är Yvonne Stålnacke (S).

I ett pressmeddelade pekar Luleå kommun på att det kommunala bolaget behöver en extern opolitisk ordförande.

Sundströms bakgrund är att han varit S-kommunalråd i Piteå och socialdemokratisk näringsminister. Mellan 1998 och 2002 innehade han först posten som vd för dåvarande Pitedalens sparbank, därefter som arbetande styrelseordförande i Sparbanken Nord. Från 2004 till 2013 var han vd och koncernchef för Folksam. Från 2013 var han styrelseordförande i Swedbank, tills han tvingades avgå våren 2016. Sedan 2013 är han styrelseordförande för Kooperativa Förbundet (KF).

Kommunalrådet Niklas Nordström (S) säger att kommunföretagen står inför omfattande förändringar.

–  Energimarknaden är under kraftig förändring. Hamnen står inför stora investeringar och får en ny roll med ökad verksamhet, exemplifierar kommunalrådet.

Han pekar också på att kollektivtrafiken befinner sig i en tillväxtfas med vidgat uppdrag och omfattande investeringar.

– Med sin gedigna erfarenhet både från näringslivet och från kommunal verksamhet kommer Anders Sundström att förstärka Luleå kommun på ett ovärderligt sätt. Det är extra viktigt inte minst med tanke på den höga förändringstakt som väntar våra kommunala bolag de närmsta åren, säger Nordström