Experten var kallad av försvarsadvokat Lisa Länta, vars klient Tillsynsmannen står åtalad för grovt jakthäleri sedan en märkt björnskalle hittats i mannens frys.

Vittnet är en utbildad björnexpert med mångårig erfarenhet. Björnexperten har samarbetat med Tillsynsmannen inom rovdjursfrågor. Ett statlig uppdrag med många involverade.

Advokaten visade upp bilder på döda björnar. Otrevliga och blodiga bilder. Björnexperten konstaterade att björnarna i bilderna mest troligt har dödats av andra björnar.

Enligt björnexperten är det vanligt att det finns mycket pälsrester kvar vid björnkadaver då det ätits av andra djur. Ofta är kadavret spritt över ett område.

På fråga sade björnexperten att spillningsinventering ger en bild av en björnstams storlek men inget säkert antal.

Björnexperten ansåg att Tillsynsamannens hemmaområde är ett av Sveriges björntätaste områden.

Länta: Är det en vanlig dödsorsak att björn dödas av alla björnar?

– Ja det är det bland björnar som dör av naturliga orsaker.

Experten förklarade att mänsklig aktivitetet är den klart vanligaste dödorsaken för björnar – generellt sätt. Men när det handlar naturligt dödade björnar är björnslagsmål den klart vanligaste orsaken.

En anhörig till Tillsynsmannen vittnade sedan om att det är vanligt med björn i området.

– Det är inte något märkligt att se en björn. Det är mera vardag än något sensationellt, sade kvinnan, som även vittnade om att Tillsynsmannen vid ett annat tillfälle när han hittat en död björn kontaktade polisen.

– Han ville ju att de skulle hämta den.

Kvinnan sade vidare:

– Han skulle aldrig riskera sin trovärdighet i det förtroendeuppdrag han har haft åt länsstyrelsen genom att handskas med en illegalt skjuten björn.

Försvaret ville visa att området är björntätt och att det därför inte kan komma ifråga att det handlar om grovt jakthälveri då det förutsätter brott mot särskilt skyddsvärt vilt.

Under förmiddagen ställdes kompletterande frågor av andra försvarare till Tillsynsmannen.

Jens Arnhof, försvarare av Jaktprofilen, frågade om den järv som dödats. En bild på hunden och järven visades upp.

Tillsynsmannen sade att han ansåg att järven var en unge och mycket väl kunde dödats av hunden.

Åklagaren Åse Schoultz begärde syn på det påståendet när hon fick chansen.

Hon pekade på bilden och visar att hunden inte har något blod på munnen.

Borde den inte ha haft det om den dödade järven? frågade åklagaren.

Det blev en ganska het ordväxling och munhugg mellan Tillsynsmannen och åklagaren. Men han stod fast vid sin tes.

– Det är fullt möjligt att det kan va varit så, säger han.