Planeringen inför Cold Response 2016 har pågått länge och de senaste veckorna har de svenska förbanden förberett sig genom vinterutbildning och övning Vintersol i Bodenområdet.

Under helgen skeppades 250 svenska militärfordon från hamnen i Luleå med destination Norge och PT var på plats i söndags när bandvagnar, stridsfordon, stridsvagnar och artilleripjäser lastades.

Norrbottens regemente, I 19, har planeringsansvaret för det svenska deltagandet i den norska vinterövningen med cirka 15 000 deltagare från 15 nationer. 2 000 svenska soldater och officerare, varav 800 från Norrbotten, kommer att finnas på plats i Nord Trondelag från den 25 februari till 10 mars.

Artikelbild

| Bärgningsbandvagn. Ricky Lindh från Pansarskyttekompaniet i Skövde lastade en bärgningsbandvagn 90. Fordonet hjälper stridsvagnar som har kört fast eller skadats.

Det fiktiva övningsscenariot baserar sig på en internationell krissituation där FN:s säkerhetsråd ger en Nato-ledd styrka rätten att med våld återupprätta de internationellt erkända gränserna.

Två multinationella brigader kommer att strida mot varandra. En av brigaderna kommer att ledas av Sverige. I brigaden ingår bland annat en svensk, en nordisk och en nordamerikansk bataljon.

– Cold Response är en viktig övning för oss. Vi får öva strid mot en kvalificerad motståndare, under svåra förhållanden och i ett realistiskt scenario. Att Norge åter gett oss förtroendet att leda en av de multinationella brigaderna är en förmån och det indikerar att svensk brigadledningsförmåga är efterfrågad, säger överste Lars Karlsson vid I 19, som leder den ena av två multinationella brigader under övningen.

Finns det någon hotbild mot Skandinavien som föranleder att den här typen av vinterövningar behövs?

Artikelbild

| Operativ effekt. ”Att återigen kunna öva hemma mot en högteknologisk motståndare gör oss bättre och det är viktigt att vi återfår en operativ effekt i våra förband”, säger överste Lars Karlsson på I 19.

– Vi vet att omvärldssituationen har förändrats högst drastiskt de sista åren. Därför fick vi en försvarspolitisk inriktning förra året som pekar på att det nationella försvaret är dimensionerat för Försvarsmakten när vi bygger vår förmåga.

Lars Karlsson vill inte svara direkt på frågan om det finns någon hotbild från Ryssland – istället säger han att Försvarsmaktens uppgift är att alltid vara beredd.

Artikelbild

| Sjuktransporter. Soldater skadas i strid – och i Cold Response finns också sjuktransporter för att öva undsättning av skadade.

– En del varför vi gör det här är att vi ska ha en tröskeleffekt för att kunna visa omvärlden att vi är tillräckligt starka om så skulle behövas.

Det finns ingen oro från er sida att en sådan här övning ökar spänningarna?

Artikelbild

| Trängregementet i Skövde ansvar för all lostning och lastning av fartygen. "Det är en jättebra övning för mina soldater", säger förste sergeant Peter Norén.

– Vi visar att att vi har förmåga. Sedan hoppas vi att övriga världen uppfattar det som att vi är beslutssamma och att vi ser allvarligt på den situation som är runtomkring oss.