Sunderby sjukhus besöktes av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som presenterade regeringens föreslagna vårbudget för 2017. Nationellt fördelas drygt tre miljarder kronor, med största tillskotten som landar på områden så som polismyndighet, försvarsmakt, skola, miljö och vård.

På vårdfronten är det förlossningsvården och kvinnors hälsa som tar största kakan – 500 miljoner kronor nationellt.

– Det skjuts till utöver den tidigare satsningen på 400 miljoner kronor. Förlossningsvården är väldigt ansträngd i många delar at landet, säger Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).

Artikelbild

| "Välbehövligt". Förlossningsvården i länet behöver fler barmorskor och sjuksköterskor.

Av de pengarna landar 12,5 miljoner kronor i Norrbottens förlossningsvård. Anna Pohjanen, länschef för Region Norrbottens gynekologi och obstetrik, menar att det är ett välbehövligt tillskott.

– Antalet barn som föds i länet ökar varje år och det blir mer arbete. Vi har för lite folk och måste bemanna upp, säger hon.

Hon berättar att allra svårast är bemanningen i malmfälten, både gällande barnmorskor och sjuksköterskor.

– Förhoppningsvis kommer de här pengarna låta oss få in fler i verksamheten. Men samtidigt måste vi blicka upp och locka fler att utbilda sig till barnmorskor, vi måste även titta inåt och förbättra villkoren för våra anställda, säger Anna Pohjanen.

Sven-Erik Bucht berättar även att det är mycket aktuellt med ännu större satsningar på förlossningsvården till budgeten 2018.

Andra delar av vården som får ökade medel i vårbudgeten består av 150 miljoner kronor till Socialtjänstens arbete med utsatta barn, och 100 miljoner kronor till arbetet med barn och ungas psykiska hälsa.

En stor pott pengar landar även i regerings satsning på att minska landets användning av fossila bränslen. Ett investeringsprogram på 500 miljoner kronor där aktörer kan söka investeringsstöd.

– Huvudtanken är att det ska gå till laddstolpar åt elbilar för att minska användandet av fossila bränslen, säger Sven-Erik Bucht.

Tror du Norrbotten är redo för elbilar?

– Jag tror människor är redo att köpa elbilar men först måste det finnas laddstolpar, säger han.

– Det söks redan pengar från olika håll i Sverige, varav en och annan i Norrbotten. Jag hoppas att fler kommer att söka det här stödet för det är ett omfattande stöd på 50 procent av kostnaden, säger Landsbygdsministern.