Växthus uppvärmt av datorer kan bli verklighet när forskare vid Luleå tekniska universitet samarbetar med KnCMiners datacenter i boden. Projektet de ska arbeta med heter passande nog Green Power. Eftersom restvärmen oftast håller en teperatur på mellan 30-50 grader Celsius har det inte varit lätt att hitta ett användningsområde i kallt klimat utan att tillföra extra energi.

Med hjälp av datacentret ska forskarna undersöka om det går att värma ett växthus med energin från datorerna. Om det går som man hoppas är nästa steg att försöka odla svamp, eller grönsaker, i det. Hela projektet har stort fokus på miljöperspektivet.

– Ur hållbarhetssynpunkt kan inte energin gå till spillo hur som helst, säger Michael Nilsson, projektledare vid centrum för distansöverbyggande teknik.

Artikelbild

DRIVANDE. Michael Nilsson är projektledare vid Luleå universitet.

Det är en handfull forskare från universitetet som kommer att arbeta på projektet och samtidigt samarbeta med både datacentret, Bodens kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet bara för att nämna några. Förhoppningen är att samarbetet kommer att leda till mer än bara ett resultat för projektet.

– Kunskapen som utvecklas kommer att kunna komma till nytta även globalt, säger Nilsson.