– Alla kan drabbas av brand, men äldre är särskilt utsatta när branden inträffar. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen, som menar att färre äldre skulle omkomma om brandskyddet var bättre.

Bland de omkomna är de flesta äldre, ofta över 80 år. Många har varit ensamma i sin bostad när branden startat och inte själva kunnat släcka den eller ta sig ur bostaden. Rökning ligger bakom många dödsbränder.

Blixtljus

– En fungerande brandvarnare är grunden i en bostads brandskydd men för den som är särskilt riskutsatt krävs ofta ytterligare åtgärder. Det kan exempelvis vara att komplettera brandvarnarens ljud med blixtljus och vibration, säger Per Karlsson, brandingenjör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som tagit fram statistiken.

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner i Norrbotten ska ha med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sitt hem. Det skulle ge ett ökat skydd mot brand.

Hjälp att brandskydda

– Så länge inte alla kommuner i Norrbotten erbjuder ett individanpassat brandskydd är det viktigt att anhöriga hjälper sina äldre familjemedlemmar att brandskydda hemmet, säger Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen.

Sett över en längre tidsperiod har antalet omkomna i bränder i riket minskat något i förhållande till befolkningsmängden. Förra året ökade antalet bränder med dödlig utgång och antalet omkomna var det högsta på fem år.