PITEÅ Målningen av ett hus som utförts hos en kund i Piteå har inte skett på ett professionellt sätt. Det anser Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och rekommenderar Beijer Byggmaterial, att åtgärda bristerna.