ROKNÄS I dag, mellan klockan 08 och 12 genomförs ett kopplingsarbete i anslutning till de pågånde ombyggnationerna av VA-ledningar som sker vid korsningen Helmers väg och Roknäsvägen. Detta meddelar Pireva.

Under tiden kommer vattnet att vara avstängt i delar av Roknäs och hela Stockbäcken. Vattnet stängdes av klockan 08 för boende på Hällgrensvägen 16-17, boende från Roknäsvägen 16 och uppåt efter hela Roknäsvägen med avstickande vägar samt hela Stockbäcken.

När vattnet återigen släpps på i ledningarna kan det förekomma missfärgat vatten.