Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

– Norrbottningar som föds för tidigt riskerar att drabbas av lungsjukdomar som kan medföra ett svårt lidande genom andnöd och ångestattacker. Per Thunqvists forskning är hoppingivande eftersom den är ett viktigt steg mot att förstå varför en del barn utvecklar astmasymptom, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Per Thunqvists forskning inkluderar bland annat den stora Bamsestudien, som omfattar 4 000 barn födda 1994–1996. Undersökningar av lungfunktionen har genomförts under spädbarnstid, tidig skolålder samt vid 16 års ålder, och visar att för tidigt födda barn löper ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom.

Även barn födda endast några veckor för tidigt har vid 16 års ålder fortfarande nedsatt lungfunktion.

– Slutsatsen är att barn som är födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, och kanske genom hela livet. Om vi tidigt lyckas identifiera barn som löper risk att bli lungsjuka som äldre är det lättare att sätta in förebyggande åtgärder, säger Per Thunqvist, specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet.

För att undersöka om sambanden kvarstår även i vuxen ålder genomför forskarna nu med stöd av Hjärt-Lungfonden en ny uppföljande studie där deltagarna hunnit bli 22–24 år gamla. Fonden samlar in pengar till forskning med målet att öka förståelsen för bland annat hur astma uppkommer.