Enligt uppgift från polisen kan föraren ha drabbats av sjukdom i samband med avkörningen. Denne fördes med ambulans till Piteå sjukhus.

Åtta passagerare, samtliga oskadda, transporterades från platsen i taxi.

Av allt att döma har fordonet kommit för nära den högra vägkanten och skurit ned i diket, med kraftig lutning som följt och utan möjlighet att ta sig upp på vägen för egen maskin.

Artikelbild

Trafikflödet påverkades intitialt på platsen och strax efter klockan 15 var det totalstopp i norrgående riktning. I södergående riktning flöt trafiken obehindrat.

Det rådde förrädisk halka på E4 i anslutning till olycksplatsen. Bussen kommer senare att bärgas från platsen.