Allvarliga säkerhetsbrister låg bakom olyckan i Markaryd i maj förra året, då två bantekniker blev påkörda av ett tåg och en av dem fick livshotande skador. Trafikledningen kände inte till att de utförde reparationsarbete på Markaryds station och föraren i det påkörande tåget hade inga möjligheter att stanna då han upptäckte banteknikerna.

Statens haverikommission slår fast att ingen riskbedömning utförts innan arbetet inleddes, rapporterar P4 Kronoberg.

Hos entreprenörsföretaget saknades ett fungerande system för att utse skydds- och säkerhetsledare, konstaterar kommissionen, som redan tidigare uppmanat företaget att se över vilket skydd de anställda har när de arbetar på spåret.