Ungefär 250 personer deltog i årets enkätundersökning, och utifrån dessa har arbetsgruppen valt att ta med de av medborgarna två mest prioriterade områdena: tillgänglighet och trafik.

– Även om det bara var 250 som svarade så känns det ändå som om det speglar samhället, och det är samma problem som återkommer, säger Maria Lestander, områdespolis i Arvidsjaur.

När polis och kommun möttes på onsdagen för att signera nya medborgarlöften diskuterades också resultatet av 2015.

Artikelbild

| Glatt. Det var glada miner när polis och kommun träffades och diskuterade årets löften. ”Det är viktigt att vi jobbar ännu mer tillsammans”, säger kommunalråd Lotta Åman till Kenneth Vikström.

– Vi har i stort sett uppfyllt de löftena. Det är fortfarande många som klagar på buskörningar, så nu ska vi prova bearbeta det på två olika punkter. Vi behöver göra på ett annat sätt för att nå ut ännu mer. Buskörning statistiskt så är det en stor förändring när det gäller inkomna anmälningar, så det är något vi jobbar med, säger Lestander.

Det är också anledningen till att medborgarlöftet för 2016 har fokus på just ökad tillgänglighet samt att jobba brottsförebyggande mot buskörning. Just tillgänglighet och trafik hör också samman.

– De sitter ju ihop. Man upplever säkert mer att vi är tillgängliga om man ser oss ute i trafiken, säger Vikström.

För att uppnå målen så ska samverkan mellan polis och kommun bli ännu starkare.

Artikelbild

| Modernt. Inte en mobilkamera låg orörd när det var dags för underskrifter.

– Det är viktigt att vi nu verkligen gör det här tillsammans, att vi syns tillsammans och ordnar saker ihop. Även med Räddningstjänsten, säger Lotta Åman, kommunalråd. Kristina Grubbström, hälsa- och trygghetsrådet, är en av dem som suttit med i arbetsgruppen för att få fram löftena.

– Kopplingen mellan kommun och polis känns tydligare den här gången, säger hon.

Artikelbild

| Samlat. Lotta Åman, Maria Lestander, Kenneth Lundqvist, Kristina Grubbström och Kenneth Vikström vid onsdagens möte. "Medborgarlöften är ju något vi arbetar med parallellt med andra uppgifter", säger Lestander.

Polisen har precis genomgått en stor förändring inom organisationen, och fler står för dörren, men den har också givit tydligt direktiv gällande kommunikationen.

– En tydlig röd tråd i den nya organisationen är att vi ska komma närmare medborgarna, och den röda tråden är en spännande del för oss att ta hand om. Det är inte bara en utmaning, utan också ett jättestort ansvar, Kenneth Lundqvist, kommunpolis Piteå Älvdal.

Artikelbild

| Pilotprojekt. "Vi gjorde alla aktiviteter men uppnådde inte full effekt", säger Kenneth Lundqvist, kommunpolis Piteå Älvdal, gällande förra årets resultat, som var ett pilotprojekt gällande medborgarlöften.

Dialogen mellan kommun och polis är också viktig, i synnerhet när det gäller trafiken.

– En del trafikproblem kan enkelt åtgärdas genom att byggas bort, eller bara något så enkelt som att flytta en skylt. Ibland är det allt som behövs, säger Vikström.

Artikelbild

| Återkoppling. "Vi ska också bli bättre på återkoppling av händelser", säger Kenneth Vikström, och Maria Lestander håller med. "De som hört av sig kan ha mycket information, samt att de ska känna att man verkligen bryr sig."

Malin Johansson NN

malin.johansson@nyheterinorr.se

0960-472 70