I maj i år presenterade Naturvårdsverket de fem nationalparksobjekt som prioriteras under de närmaste åren. Reivo i Arvidsjaurs kommun.

Reivo finns upptaget i den nationalparksplan för Sverige som fastställdes 2008. Att det dröjt till nu innan Naturvårdsverket aktivt börjar arbeta med Reivo beror bland annat på det motstånd mot nationalparken som framfördes av kommunfullmäktige när det 2007 yttrade sig över nationalparksplanen. Kommunen ställde sig då ”mycket negativ” till Naturvårdsverkets planer att skapa nationalpark i Reivo.

I november 2013 hade motståndet mjuknat något när en motion från Västerpartiet resulterade i att ett dialogmöte kunde hållas. Naturvårdsverkets och länsstyrelsens representanter fanns då på plats för att informerade om nationalparker och processen kring att bilda en sådan och lyssna på synpunkter från markägare, samebyar, jägare, turismföretagare med flera.

Artikelbild

Anna von Sydow, nationalparkssamordnare på Naturvårdsverket. (Arkivbild)

Dialogmötet ledde att kommunen därefter bad Naturvårdsverket att göra en förstudie.

Syftet med förstudien är att skapa ett större och bättre underlag för att bedöma konsekvenserna av ombildande av naturreservatet Reivo till nationalparken Reivo.

Förstudien kan också komma att ge ge svar på frågor om vilka föreskrifter och regler som kan komma att gälla för Reivo om det ombildas till nationalpark.

– Vi vill inte förbjuda mer än vad som behövs för att skydda den värdefulla naturen från exploatering och från skogsbruk, säger Anna von Sydow.

Artikelbild

Redan 1946 blev Reivo skyddat när dåvarande Domänverket avsatte området som domänreservat. 1977 ombildades Reivo av länsstyrelsen till naturreservat. Reivo ingår numera även i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Kan påverka

Ett konfliktområde vid nationalparksbildningar kan vara jakt.

Artikelbild

I Reivo finns möjligheter till vandring och friluftsliv i urskogsartad natur.

– Jakt kan påverka bevarandemål och syftet med en nationalpark och jakt har påverkan på friluftslivet för besökarna. Samtidigt så har vi gjort undantag vad gäller älgjakt i till exempel Fulufjällets nationalpark. Älg är ingen hotad art, säger Anna von Sydow.

Frågan om jakt är ett exempel på frågeställningar som kommer att tas upp och diskuteras i den förstudie som ska göras.

Artikelbild

I Reivo finns möjligheter till vandring och friluftsliv i urskogsartad natur.

Förstudien om Reivo som ska påbörjas någon gång under de kommande åren kommer att ligga till grund för om Naturvårdsverket går vidare och startar ett projekt om bildande av en nationalpark i Reivo.

Förutom Reivo har Naturvårdsverket prioriterat också Nämndöskärdården i Värmdö kommun, Bästeträsk på Gotland, Vålådalen-Sylarna-Helas i Jämtlands län och Åsnen i Kronobergs län i sitt arbete med nya nationalparker. Arbetet med de två sistnämnda har redan påbörjats.

Artikelbild

Pekar skylten mot en ny nationalpark? Det ska Naturvårdsverket ta reda på, Reivo tillhör de objekt som prioriteras under de kommande sex åren. Till att börja med ska en förstudie göras.

Naturvårdsverket föreslår också att tre redan befintliga nationalparker ska utvidgas; Gotska Sandön, Tiveden och Björnlandet.