I slutet av 2015 beslutade länsstyrelsen att Semisjaur-Njarg sameby skulle få fälla två järvar vilket verkställdes innan årsskiftet. Men trots detta kvarstod problemen med att samla renhjorden inför för flytten ner till samebyns vinterland.

På grund av detta skickades en ny ansökan om skyddsjakt in och även den har alltså blivit godkänd av länsstyrelsen.

Jakten får bedrivas från och med den 9 januari till och med den 15 januari 2016. Den ska påbörjas inom ett av skyddsjaktsområdena och får fortsätta samt avslutas utanför dess gränser. Om järven under pågående jakt går in i Pieljekaise nationalpark får rovdjuren fällas även i nationalparken.

Skyddsjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Jaktledaren utser övriga jaktdeltagare och samebyn har möjlighet att ta in upp till tre utomstående jägare.

Länsstyrelsen har även beslutat att hund får användas och att jaktlaget kan använda skoter för att fastställa järvens ungefärliga vistelseplats. Det är dock inte tillåtet att skjuta järvarna från skotern eller att genskjuta eller förfölja dem med hjälp av fordonet.

Efter avslutad jakt ska de fällda rovdjuren överlämnas till länsstyrelsen. Skjutna järvar skall individmärkas med respektive Rovbase-ID innan den överlämnas till polismyndigheten för vidaretransport till Statens veterinärmedicinska anstalt.