Svensk lagstiftning ser ut som sådan att ensamkommande barn ska ha en vårdnadshavare, någon som tar tillvara barnens rättigheter respektive skyldigheter i Sverige.

– Vi söker gode män för ensamkommande barn, någon som är ställföreträdande för föräldern. Det är ju så för alla barn att man inte får exempelvis teckna avtal så det får gode mannen göra, sådant som berör barnet. De här har ju oftast i alla fall en förälder i sitt hemland, men när de kommer till Sverige ska varje barn enligt lag ha en vårdnadshavare, säger Jonnerby.

Hon säger vidare att det behövs fler gode män, i det närmaste hur många som helst. Nina Ask, överförmyndare i Arvidsjaur, säger är något som gäller för de ensamkommande barnen även där.

– Det är exakt samma problem här. Idag är det cirka 20 som saknar god man. Väntetiden är i alla fall en och en halv månad.

I Arjeplog är det oftast barn kring 15 år, och uppdraget gäller till dess att de fyller 18 år eller att något annat gör så att uppdraget upphör. Idag finns tretton gode män för ensamkommande flyktingbarn, men behovet efter fler är stort och att låta det vara är inte ett alternativ menar Jonnerby.

– Man fortsätter att ragga. Det här är en lagstadgad skyldighet att varje barn har en vårdnadshavare så det är bara jobba på. Det finns inga kryphål. Och det här handlar om barn.