De närmaste fem åren står Folktandvården i Norrbotten inför stora pensionsavgångar. En av de yrkeskategorier som det finns stora behov av att rekrytera är tandsköterskor – vilket förhoppningsvis ska bli enklare i och med den nya omgången av tandsköterskeutbildningen som startar i höst.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får goda förutsättningar för återväxten inom yrkesgruppen tandsköterkor i och med att Yrkeshögskoleutbildningen i Luleå kommun fått beviljat att bedriva ytterligare omgångar av tandsköterskeutbildningen säger Helena Brännström, HR-chef vid Folktandvården i Norrbotten.

Utbildningen, som är på 65 veckor (325 poäng), bedrivs huvudsakligen på distans. Lektionerna sänds i realtid via länk om man inte har möjlighet att närvara på plats. Man kan också välja att titta på lektionerna i efterhand eftersom de alltid spelas in. Några "närträffar" är också inlagda under de 65 veckorna. Då genomför eleverna kliniska studier i Luleå.

Folktandvården Norrbotten anställde under 2016, tolv tandsköterskor från utbildningen. Vid varje start finns plats för 30 studerande. I den nuvarande klassen, som examineras i december 2017, är det 28 elever som har Norrbotten som sitt hemmalän.

– Vi hoppas givetvis på att minst lika många norrbottningar ska välja att utbilda sig till tandsköterskor när den nya omgången startar till hösten. Att det finns goda förutsättningar till arbete efter genomförd utbildning kan vi lova, säger Helena Brännström.