Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten har tidigare sagt nej, men kammarrätten menar att en jakt på ett mindre antal järvar inte kan anses strida mot målen om en gynnsam bevarandestatus för djuret. Samebyarna får alltså nu rätt att bedriva skyddsjakten och målet skickas tillbaka till länsstyrelsen igen för att i samråd med samebyarna precisera de närmare förutsättningarna för jakten. I beslutet ska också anges hur och under vilken tid skyddsjakten ska genomföras.

PT har tidigare berättat om samebyn Semisjaur-Njarg utanför Arjeplog som under flera år haft problem med järvrivna renar. Byn har också utan mankemang tidigare beviljats skyddsjakt av två järvar i november 2015 och två i januari 2016.

Den senaste ansökan avslogs dock av länsstyrelsen med motiveringen att ”järvpopulationen både lokalt, regionalt och nationellt ligger under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus”, det är för få järvar med andra ord.

Samebyn överklagade beslutet till förvaltningsrätten och pekade på de stora förluster man riskerar, såväl ekonomiskt som i form av marker man inte törs använda för bete och renarnas liv och hälsa.

Att det skulle vara för få renar, tillbakavisade samebyn bland annat med hänvisning till länsstyrelsens egen analys, att rovdjursinventeringen kanske inte är riktigt tillförlig och att man underskattat antalet djur.

Förvaltningsrätten gick dock på länsstyrelsens linje, men kammarrätten ger nu båda samebyarna rätt att bedriva skyddsjakt.