PITEÅ Vab-fördelningen i Norrbotten mellan män och kvinnor ser ut som genomsnittet i övriga landet. Det vill säga kvinnorna är hemma för vård av sjukt barn i 62 procent av fallen och männen 38 procent. Blekingarna vabbade minst jämställt i Sverige förra året. Där tog männen ut 35 procent av dagarna med tillfällig föräldrapenning. Västerbotten är en av fyra län där männen vabbade högst andel av tiden, 40 procent.