Under 2000-talet har Piteå-Tidningen fått nytt utseende ett par gånger. 2001 genomfördes en större förändring som fräschades upp två år senare i samband med att PT gick över till tabloidformat och började tryckas i Luleå. Den senaste mer genomgripande förändringen skedde 2008 och nu är det alltså dags igen.

Förändringar av tidningsutseende har delvis att göra med trender i branchen, men att PT nu kommer ut med ett nytt utseende beror framför allt på att tidningen från och med nu redigeras i Norrköping av NTM-koncernen.

Redigarna som yrkesgrupp försvinner på PT som ett led i de besparingar tidningen tvingats göra.

Artikelbild

Hur kommer läsarna att märka förändringarna?

– Förstasidan får nytt utseende med färre ingångar/puffar. Jag tror det blir slagkraftigare, säger Christer Norén.

Även insidorna får delvis nytt ansikte. Förändrad typografi (clan) och nya mallar kan möjligen överraska läsarna, men det är sannolikt bara en vanesak.

– Vi har ju gjort om förr och förhoppningsvis stärker vi läsbarhet och direkthet på sidorna. Det är också så att tidningsutseende följer trenderna i branschen, säger Christer Norén som tillsammans med nyhetschefen Anders Thelin ska styra och planera innehållet.

Artikelbild

– Det ställs högre krav och blir mer uppstyrt. Även för reportrarna som striktare måste rätta sig efter tilldelat textutrymme och mallar, säger Christer Norén.

Tyck till

Artikelbild

Vad tycker du om PT:s nya utseende. Kommentera här.