I bedömningen som nyligen lämnats till kommunstyrelsens sammanträde på måndagen står att antalet rapporterade avvikelser på Norrskenets sjukhem på ett alarmerande sätt ökat under oktober och november. Snittet har nära tretubblats, då det gått från fem per månad, till 14. Hedman skriver också att det finns ett flertal avvikelser som hon fått kännedom om på annat håll, och som inte finns inrapporterade.

Av de 28 avvikelserna består ett flertal av att patienter tagit sig ut från enheten, med stor risk att förirra sig, samt patienter som inte tillgodosetts beviljade insatser. Inom hälso- och sjukvård finns flertalet patienter som inte fått sina läkemedel enligt ordination. Några avvikelser är så allvarliga att de troligtvis kommer att anmälas till högre instans. Det har också kommit in klagomål från anhöriga, som bland annat visat på stora brister för den palliativa vården inom kommunen.

På Norrskenets sjukhem bedrivs flera olika verksamheter. Kommunala tjänster blandas med landstingsbaserad sjukvård i form av obs-platser. De olika verksamheterna har olika regler, vilket gör att personalen upplever det rörigt.

Kommunens socialchef Eija Lugnet är bekymrad över situationen på sjukhemmet, och vissa åtgärder har redan vidtagits.

– Vi har sagt upp avtalen med landstinget gällande obs-platser och jourmottagning. Det går inte i den form som vi har i dag. Avtalen går ut sista december 2016, så vi har ett år på oss att fundera om vi kan hitta gemensamma lösningar.

En utredning över vad den störa ökningen beror på är påbörjad, men Lugnet menar att bemanningskapaciteten är ett stort problem.

– Vi har inte tillräckligt med sjuksköterskor, och då har vi var tvungna att anlita bemanningsföretag vilket ju är förenat med kostnader. Vi får pengar från landstinget för det här och det räcker till den bemanning som man har kommit överens om, så länge vi har egna anställda sjuksköterskor. Men när vi tar från bemanningsföretag så är det ju 60 % dyrare. Det här samarbetet har fungerat utmärkt, så länge det fanns tillgång till sjuksköterskor.