Antalet personer med betalningssvårigheter ökar i länet men minskar i landet som helhet. I Norrbotten minskade dock problemen bland unga, där antalet personer som fått krav från Kronofogden sjönk med fyra procent under 2016. Det visar statistik som Visma sammanställt.

– Det är positivt att färre unga har betalningssvårigheter, men fortfarande får många betalningsanmärkningar. Det kan få stora konsekvenser, som svårigheter att få hyreskontrakt, jobb, ta lån eller skaffa kontokort, säger Elinor Sjögren, skuldrådgivare på Visma.

Under 2016 hade 9 742 personer i länet betalningssvårigheter, vilket är en procent över nivån för 2015. Bland de unga i länet minskade antalet personer med fyra procent.

Under 2016 fick 385 000 personer i Sverige krav riktade mot sig. Det är en minskning med 6 301 personer och motsvarar 1,6 procent färre jämfört med föregående år. Bland de unga, under 26 år, är minskningen hela 2 154 personer, eller fyra procent. Totalt tog Kronofogden emot strax över en miljon ansökningar om betalningsförelägganden under fjolåret, vilket är två procent färre än 2015.