De nya reglerna som börjar gälla om knappt ett år, den 20 maj 2018, innebär att personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton besiktas första gången senast tre år efter den månad då fordonet togs i trafik första gången. Andra gången besiktas fordonet senast två år efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes. "Därefter ska ditt fordon besiktas senast 14 månad efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes." skriver Opus bilprovning.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

* De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.

* Krav på besiktning införs för A-traktor, traktor B och traktorer i klassningen T5 och C5.

* Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning.

* Fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.

* Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.

* Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan används i trafik får undantas från periodisk kontrollbesiktning under vissa förutsättningar.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.

I samband med att de nya besiktningsreglerna börjar tillämpas får vissa fordon en förkortad besiktningsperiod och därmed ett nytt datum för sin periodiska kontrollbesiktning nästa år. För vissa fordon innebär det att de får körförbud om de inte besiktas i tid.

För att underlätta övergången ges drabbade fordon möjlighet att kontrollbesiktas utanför sin ordinarie besiktningsperiod under perioden 1 januari - 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer, traktor B och traktor i klass T5 respektive C5 som blir besiktningspliktiga.