Bullriga ljudmiljöer, dålig ventilation, ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld. Det är några av problemen som elever och personal på landets skolor lider av, enligt en nationell tillsyn som Arbetsmiljöverket har genomfört.

Det har blivit trängre i skolorna. Lärare och andra som jobbar i skolorna har fått mer att göra, vilket gör att det blir en ökad stress och press. Det förekommer hot och våld. Det har eskalerat på senare tid, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Rapportunderlaget är omfattande. Totalt inspekterades arbetsmiljön i 2 200 av landets 6 000 skolor mellan 2013 och 2016. Åsa Fahlén lyfter bland annat fram undermålig städning och dålig ventilation som stora bekymmer - och säger att den psykosociala arbetsmiljön i skolorna blivit ett allt större problem de senaste åren.

"Stökigare och sämre"

På en vanlig arbetsplats hade man inte accepterat det på samma sätt. Jag vet inte vad det är som gör att arbetsmiljön i skolan inte tas på allvar, säger Åsa Fahlén.

Gustav Fridolin gör en snarlik analys om problemens orsaker.

Blir man färre medarbetare, skjuter man upp en nödvändig renovering, ska fler elever tryckas in i samma klass - då blir det stökigare och sämre arbetsmiljö, både för läraren och för barnen, säger han.

Arbetsmiljön i skolorna är i de flesta fall kommunernas ansvar, men utbildningsministern anser att staten behöver ta ett större ansvar. Han lyfter fram den nuvarande regeringens satsning, och kritiserar sina föregångare.

Många skolor är slitna. Det är såklart märkligt att det varit så att man kunnat få avdrag för att bygga om köket en gång till, men det har inte funnits statliga pengar till att rusta upp barnens skolor. Det finns det nu.

"Måste göra mer"

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall, slår tillbaka och anklagar Fridolin för populism.

Ansvarig minister är väldigt snabb med att lägga ansvaret på tidigare regering. Vi gjorde en hel del, men man måste göra mer, säger hon och fortsätter:
De miljonerna som regeringen lägger på det här räcker ju bara till några tiotals tusen per skola.

Enligt Waltersson Grönvall måste skolornas huvudmän ta sitt ansvar.

Vi har en rad kommuner som inte har skött sina skolor som går med stora överskott.