Måndagens kommunfullmäktige bestod till stor del av motioner signerade Inger Lundberg (L). Hon fick bland annat igenom flaggstänger i Lomtjärnsparken och företagarfrukost utanför centralorten.

En av de mest debatterade motionerna handlade om bygget av ett nytt särskilt boende. Liberalerna föreslog att man river upp beslutet att bygga på Västermalmshöjden för att i stället bygga på Tärnstigen. Den beviljades dock inte.

– Det var väntat, men det är fint att Tärnstigen kommer att finnas med som alternativ i underlaget för var boendet ska placeras, säger Inger Lundberg.

Artikelbild

| Helena Öhlund (S), kommunalråd. (Arkivbild)

Just nu pågår en utredning som enligt kommunchef Magnus Nordström ska vara färdig första kvartalet 2018. I utredningen tittar man inte bara på var boendet ska byggas utan även hur stort det ska bli – och om man eventuellt kan använda delar av Nyberga.

– Jag känner mig lite frustrerad när det gäller säbo-bygget. Jag skulle önska att vi hade hunnit längre i den här processen, säger kommunalråd Helena Öhlund.

Sören Nilsson (SD) hävdar att ett flertal misstag ligger bakom förseningen.

– Det var ingen nyhet att det fanns fornlämningar på Västermalmshöjden. Jag har sagt det förr. När man ville bygga om Arvidsjaurvägen stupade det delvis på fornlämningar. Det är inget man leker med gratis.

Artikelbild

| Sören Nilsson, gruppledare Sverigedemokraterna. (Arkivbild)

Han tycker därför att en nystart kan vara bra.

Inger Lundberg försökte sedan få igenom ena delen av sin motion, att man skulle riva upp beslutet om placeringen på Västermalmshöjden, men även där blev det nej.