Polarbröds samtliga transporter från Norrland till trakten söder om Gävle kommer att ske med tåg.

– Det här arbetet har pågått sedan 2003 och det känns fantastiskt att i dag kunna signera ett avtal som leder till en långsiktigt hållbar lösning, säger inköps- och logistikchef Johan Granberg.

Polarbröd har tillsammans med speditören DB Schenker och tåg- och terminaloperatören Real Rail åstadkommit ett produktionsupplägg där man optimerar nyttjandet av tåg, kombinerat med fossilfritt drivna närtransporter. I det nya upplägget trafikeras sträckan Luleå – Umeå – Rosersberg med tåg, kombinerat med lastbilar till och från terminalerna som drivs med fossilfria bränslet HVO. Tåget trafikeras på Botniabanan där en hög snitthastighet gör att lösningen är attraktiv också ur ett tidsperspektiv.

– Vår ambition är att vara en föregångare på miljöområdet inom logistik- och transportbranschen och är glada över att få vara en del av Polarbröds långsiktigt hållbara lösning, säger Lars Konradsson, distriktschef för DB Schenker i Norr- och Västerbotten.