Finansinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag med mål att minska det växande skuldberget hos de svenska hushållen. Enligt Finansinspektionen finns det risk att utsatta hushåll inte klarar av sina amorteringsåtaganden om räntan höjs.

Förslaget går ut på att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Enligt Finansinspektionen skulle det innebära att en del väntas låna mindre, att de som lånar måste amortera mer, samt att efterfrågan på bostäder dämpas.

Artikelbild

| PÅVERKAS INTE. Ledningen vid Älvsbyhus oroas inte över regeringens beslut att skärpa amorteringskraven.

I torsdags beslöt regeringen att gå på Finansinspektionens linje att införa det amorteringskrav som kommer att gälla från och med den 1 mars 2018.

Både från experternas och Älvsbyhus sida vill man dock tona ned effekterna.

Älvsbyhus försäljnngschef Olov Granström säger i ett pressmeddelande:

– Man har inte riktigt förstått att det här skuldberget man pratar om är ett storstadsfenomen. I övriga Sverige skulle jag säga att det är en ickefråga. Det här påverkar i princip inte våra kunder alls. De kommer mycket sällan upp i de belopp man pratar om.

– Oavsett om våra kunder kommer från ett befintligt boende som de säljer med vinst, eller om det är förstagångsköpare som ska etablera sig på bostadsmarknaden, så räcker det normalt med en snittinkomst på 23 000 kronor per månad i ett tvåpersonershushåll för att man inte ska omfattas av de nya kraven, säger han.

Granström har räknat på hur det skärpta amorteringskravet skulle påverka husjättens kunder.

– Enligt SCB var snittlönen i Sverige under 2016 32 800 kronor. Ett hushåll på två vuxna personer har då en gemensam månadsinkomst på 65 600 kronor och en bruttoårsinkomst på 787 200 kronor. Med det nya amorteringskravet kan dessa personer låna 787 200 x 4,5 vilket ger 3 542 400 kronor. På denna summa ska kravet på kontantinsats om 15 procent dras av, 531 360 kronor.

Han pekar på att en total produktionskostnad för ett genomsnittligt Älvsbyhus är med tomtpris 2,9 miljoner kronor.

Efter 15 procents handpenning på 442 500 kronor hamnar låneunderlaget på 2 507 500 kronor.

– Det innebär att Älvsbyhus kunder behöver en gemensam bruttoinkomst per år på 557 222 kronor för att klara husköpet, säger Granström.

0911-645 00