Backeskolan i Piteå arrangerar i samarbete med kommunala Musik- och dansskolan ett stort musikalprojekt vartannat år där alla elever på skolan medverkar. I år handlar musikalen om mångfald och om hur viktiga alla är.

Musikalen där alla får vara med