Det här innebär att kommuner egentligen inte haft möjlighet att fatta beslut om tillfälliga terrängkörningsförbud de senaste 20 åren.

– Regeringen har upptäckt felet i lagstiftningen och det pågår därför ett intensivt arbete inom regeringskansliet för att felet ska kunna rättas till på ett snabbt, korrekt och rättvist sätt, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen ska skicka ut en promemoria med förslag till regeländringar på remiss. Förslagen innebär att kommunerna får meddela föreskrifter om förbud mot, eller begränsningar för terrängkörning från och med den 1 maj 2018. Regeringen föreslår att länsstyrelsen ges tillfällig möjlighet att fatta besluten under tiden för lagändringen. Det föreslås gälla från den 15 februari.

Exakt vad det innebär för de som lagförts för att ha brutit mot de nu ogiltigförklarade förbuden under de senaste 20 åren framgår inte av regeringens pressmeddelande.