Gunborg Cecilia Marianne, född Flink, med tilltalsnamnet Marianne, föddes i Marienborg, Lövånger. Vi upplever en koppling till hennes namn och Marienborg. Vår mormors flicknamn var Hellgren.

Mamma växte upp i Jäckvik tillsammans med mor och far och 5 systrar. Deras sommaradress var Bjuröklubb.

Mamma tog realen i Skellefteå, nuvarande Museet Nordanå. Hon gifte sig, fick två barn, och flyttade efter några års vistelse i Kiruna till Polhem nordväst om Stockholm. Där föddes ett barn till. Nu var vi fem familjemedlemmar. Hon började plugga med lysande resultat och utbildade sig till socionom. Några år jobbade hon på Långholmen i Stockholm.

Sedan mamma gift om sig och flyttat tillbaka till Skellefteå fick hon så småningom ett fjärde barn. Mamma jobbade då som kurator på Skellefteå lasarett.

Genom hela livet älskade mamma Bjuröklubb med kustland och Jäckvik med fjällvärld. Hon tyckte om att vistas i naturen och leva av vad den gav. På så vis berikade hon både kropp och själ.

Det är en alldeles särskild ynnest att få ha sina föräldrar länge i livet. Man kanske inte tänker på det förrän dom är borta. Vår mamma blev 88 år.

Mamma hade ett genuint intresse för människans inneboende kraft och därmed var hon också intresserad och insatt i samhälleliga frågor.

Gunborg Cecilia Marianne föddes i Lövånger, cirkeln är sluten, nu begravs hon på Lövångers kyrkogård bredvid sin make Einar.

Mamma, vi saknar dig!