För 100 år sedan

Annons: Försäljning! Till förmån för de fattiga anordnas en försäljning å Hospitalets festsal lördagen den 8 dec. kl halv 7. Gåvor av alla slag mottagas med största tacksamhet. Kaffeservering. Musik. Entré: 10 öre. Allmänheten är välkommen. Kommitterade.

Annons: Lyxlampor inkommit i Kopparnäs Handelsförening

Annons; Gossar! Sänd ett brev till Gulli, Gullan, Bjursträsk, Rosfors bruk, Obs! Var för sig.

Annons; Nödrop, flickor! 6 skeppsbrutna ynglingar som i tjocka av hjärtesorg seglat vilse på kärlekens blånande hav önska sig en kvinnlig lots till säker hamn genom brevväxling, svar till Kalle, Pelle, Putte, Nisse, Kisse, Killep, Karptjärn, Brännberg.

För 75 år sedan

Inom Munksund ha önskemål framkommit om bildande av en Blomsterfond så att man istället för blommor vid begravningar, födelsedagar och andra bemärkelsedagar kan få lämna penningbidrag till hjälp för sjuka och gamla och i övrigt vara glädjespridare för den ort föreningen omfattar. Vid sammanträde har en interimsstyrelse konstituerats. Till ordförande valdes hr Arvid Wikstén, Munksund. Övriga ledamöter blevo diakonissan frk Märta Persson, v. ordf., fru Erika Rosendal, Munksund sekr., Ture Lindberg, Svedjan, v. sekr., Harald Wiklund, Skuthamn, kassör, sjuksköterskan fröken Emma Lundgren, Furunäsets sjukhus, v, kassör. Styrelsen uttalar sin innerliga förhoppning om att allmänheten välvilligt skall ihågkomma fonden, Telegram förmedlas även.

Konungen har i extra ordenskapitel till riddare av Vasaorden, första klassen, utnämnt bl.a. skogsinspektören i Arjeplog, Elof Westermark.

För 50 år sedan

Värden för 100.000 kronor i kontanter och värdehandlingar blev tjuvarnas byte vid ett inbrott i Melcer Karlssons kafé i Älvsbyn.

20-åriga Karl Ingmar Lindberg, Vitsand, Ängesviken, ramlade av södergående snälltåg cirka 200 meter söder om Kälvattnet mellan Mellansel och Skorped efter norra stambanan. Ynglignen påträffades av två banarbetare och var då starkt nedkyld. Han fördes till Örnsköldsviks lasarett där man konstaterade att han ådragit sig en spricka på skallen samt skrubbsår. Lindberg har i övrigt klarat sig försvånansvärt bra.

För 25 år sedan

Piteå kommun och lasarettet drar igång en ungdomsmottagning som öppnar i Lillgården under januari.