För 100 år sedan

Piteå stads godtemplares ekonomiförening u.p.a. hade sitt andra ordinarie årsmöte i godtemplarhuset. Till ledamöter i styrelsen för kommande år återvaldes arbetsförmannen P.A. Ringnander, tullvaktmästaren K. Th. Wallgren, slaktaren Emil Wallstén, fiskaren Gustav Holmberg, badmästaren Fredrik Forssén, och lasarettsvaktmästaren O.G. Sandström. Till revisorer utsågos redaktören S. Salomonsson och skräddarmästaren Jakob Häggström med vagnkarlen J.E. Jakobsson och tryckerifaktorn Ruben Hedkvist som suppleanter.

Ladulåsen som, hittills varit ganska säkra, anses i dessa tider börja förlora sin styrka och dyrkfrihet. Så tycks vara fallet med en loge i Kopparnäs. När en hemmansägare där skulle från logen hämta sin spannmål, som skulle forslas till kvarnen, befanns en av säckarna vara försvunnen. Var nu spannmålsägaren skall söka den tysta korntjuven är svårt att säga, men att lika lätt och fort få säcken tillbaka till logen som när den for sin väg, blir nog kanske något svårare, skriver en meddelare till Piteå-Tidningen.

För 75 år sedan

Rosviks arbetarkommun och SDUK förbereda en större fest, vars behållning skall bli till hjälp åt norska barn. Ägaren av Royal har välvilligt lovat ställa lokalerna till förfogande. Arrangörerna räkna med den största tillslutning då ändamålet är behjärtansvärt och då därtill kommer att alla förmågor som stå till buds skola engageras, kan man redan nu utlova en trevlig afton som skall ge full valuta för pengarna.

För 50 år sedan

Domänstyrelsen har medgett att en tomy på kronoparken Pitsund i Piteå revir upplåts till fru Margit Nyman, Piteå, som skall driva kaférörelse där. Upplåtelsen gäller för år 1968.

Pol mag Jarl Dahlblom vid Framnäs folkhögskola i Öjebyn har vunit första pris, en resa till Moskva med omnejd under tio dagar. Tävlingen var anordnad av tidningen Nyheter från Sovjetunionen och nyhetsbyrån APN och en jury utsåg vinnaren.

För 25 år sedan

Hildur Spångberg, Österbo,Piteå, firade 100 år.

Bengt Larsson, Selsborg, Arnemark, gjorde en otrevlig upptäckt. Han fann sina döttrars, bosatta i Stockholm, sommarstuga vid Piteälven svårt vandaliserad.

ABF-huset i Piteå, ett allaktivitetshus för daglediga i alla åldrar, invigt.