Lennart Lindfors-Marklund, 86 år, fortsätter att dela ut sina klippböcker som gåvor nu till följande.

Tio stora klippböcker från 1979-2016 skänkta som gåva till travtränaren Lars Marklund, Höglandsnäs. Stora stjärntravare, bland andra Scandal Play, Big Song W, Caisa Song W, Femina Song W och Ayrita Fibber har varit stallade i stall Marklund.

Tolv stora klippböcker sedan 2006-2017 är skänkt som gåva till Pitebygdens travsällskap, Vitsand, med resultat och bilder av travtävlingar i Norrbotten och Västerbotten med reportage av Bo ”Bosse” Lundqvist.

Fyra stora klippböcker om allt som PT skrivit om travbanan som skulle bli av på Norra Pitholm. Skänkt som gåva till ordförande Thomas Wirén, Piteå.

Sextio stora klippböcker från 1950-2017 från Piteå-Tidningen har skänk som gåva till Leif Lidman, Piteå.