Umeå universitet

Filosofie magisterexamen: Anna Nyberg, Älvsbyn.

Högskoleingenjörsexamen: Martin Rönntoft, Piteå.

Socionomexamen: Maria Sundström, Luleå.