KRÖNIKA Säg "kvotering" och gubbmaffian i landets styrelserum skälver. Lägg till "lagstiftning" och de kostymklädda herrarna famlar efter luktsaltet eller kanske konjakskupan.

Nej, det finns ingen lag om att bolagsstyrelser ska vara jämställda och inte heller någon enighet i frågan bland de politiska partierna. Men för ett par år sedan gav EU-parlamentet grönt ljus för kvotering av bolagsstyrelser med målet att de största styrelserna i Europa år 2020 ska ha 40 procent kvinnor i sina styrelser. Inte riktigt 50-50 där, men ändå.

Sverige visar inga direkta framfötter på området. Det finns flera europeiska länder som kommit längre och detta utan att företagen störtat i fördärvet. Men i Sverige är rädslan utbredd. Debattinlägg kan ha rubriken "Farligt förslag". Farligt, för vem då? Kanske för grabbarna som bastar och tar en grogg ihop. Så här låter det i ett annat debattinlägg.

"Könskvotering innebär att gå tillbaka i utvecklingen och är ett hån mot de framsteg som gjorts när det gäller kön och jämställdhet i Sverige. Vi i Borgerlig framtid är ett politiskt parti som står upp för frihet och äkta jämställdhet."

Exakt vad "äkta jämställdhet" är framgår aldrig klart, men det vi vet är att kvinnor utgör hälften av den aktiva arbetskraften. Vi vet också att en majoritet som tar akademisk examen är kvinnor. Kompetensen finns garanterat och med stor sannolikhet innebär fler kvinnor ett sundare affärsklimat. Det är knappast en hemlighet att när det gäller riskbeteende så är män i kraftig majoritet och det leder emellanåt till tråkigheter.

Män kliar varandras ryggar och styrelser och affärsliv är en "manlig miljö" med föråldrade synsätt och strukturer. Vi lever sedan länge med "kvotering" eftersom män väljer män. Mindre kompetenta män väljs istället för duktiga kvinnor. I lilla Sverige är de här herrarna "du" och "bror" med varandra. Kompisskapet och inte kompetensen är det viktiga. Ja-sägare utan något egentligt att tillföra.

Med andra ord, lagstifta om könskvotering. Om inte annat för att hjälpa företagen på traven. Det gynnar dem och det gynnar Sverige.

För bara någon vecka sedan släppte Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) forskningsrapporten "Könskvotering, kompetens och karriär" som undersökt vad som hände när Socialdemokraterna inför valet 1994 införde könskvotering på alla vallistor.

Det gick alldeles utmärkt. Kvoteringens förlorare var inte kompetenta män utan de medelmåttiga. En slutsats i studien var också att medelmåttiga politiska ledare tenderar att rekrytera medelmåttiga personer av samma kön. Så det kan bli.