INSÄNDARE

• Skriv kort och rakt. Ha gärna ett tydligt budskap. Ett råd kan vara att hålla sig till ett särskilt ämne och dela upp långa texter till flera insändare.

• Vi prioriterar lokala insändare och lokala skribenter framför massutskick.

• Skicka gärna med en egen bild eller illustration.

• Maxlängd för insändare är 2 500 tecken inklusive blanksteg. Men det bästa är en mix av kortare texter, gärna 1 600, 800 eller 450 tecken inklusive blanksteg. Självklart publicerar vi ibland längre texter när det är nödvändigt.

• Signera helst insändaren med ditt namn. Om omständigheterna kräver det, kan du skriva under med pseudonym.

• Kom ihåg att du alltid måste bifoga ditt namn, adress och telefonnummer - annars publiceras inte insändaren, men ditt namn publiceras bara om du vill det, och självklart är du anonym.

• Vi förbehåller oss rätten att redigera, korta och refusera.

• Tyvärr hinner vi inte ge personligt besked om texten kommer att bli publicerad.

• Kom ihåg att redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta insändare.

Läs även: Sanna Erikssons INBLICK "Därför måste vi få veta vem du är!"

Läs även: Sanna Erikssons INBLICK "Valet mellan namn och signatur"

 TUMMEN UPP & NER
• Tummen upp- och ner är gratis att skicka in.

• Du skickar till; tummen@pt.se, via formulär på vår webb eller via brev.

• Rikta gärna din tumme direkt till en person; Tummen upp till "Namn Efternamn" ...

•Tummen upp riktade direkt till kommersiella företag publiceras inte, eftersom detta räknas som reklam.

• Tummen upp som rör insändarskribentens egna familj publiceras inte.
Insändare och tummar publiceras bara när avsändaren skickar med namn, adress och telefonnummer.

Läs även: Sanna Eriksson INBLICK "Tack! 99 tummar hittills" om tummen upp, publicerad 21/2

 DEBATT
• Texterna på debatt-sidan är vanligtvis 2 500 tecken inklusive blanksteg. Längre texter är upp till 3 500 tecken.

• Texter på debatt signeras alltid med namn, gärna politisk tillhörighet, myndighetsnamn, organisation och liknande.

• Om du har frågor, eller vill bli publicerad vid ett särskilt datum hör gärna av er på telefon.